Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
Preventox

Preventox

Средство против буѓосување.

Product Description

•НАМЕНА: ПРЕВЕНТОХ ефикасно отсранување на буѓосано, мувла и други гливици од ѕидни површини и штити од повторна појава на истите.

•НАЧИН НА УПОТРЕБА: Со ПРЕВЕНТОХ треба да се премачка заразената површина еднаш или два пати, да се пошека 2-3 часа за да се добро осуши и да се иструже со шпакла, четка или тврда крпа. Ако е потребно постапката да се повтори.

• Рок на траење: Неограничен.