Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
elan lepilo

Elan KM-76

Elan KM-76  е лепило за паркет наменето за лепење на класичен  паркет на подлога од бетон и друга слична подлога. Изработен на база на поливинилацетна дисперизија. Лепилото е готово за примена и не се препорачува било какво додавање.

Categories: ,

Product Description

Elan KM-76  е лепило за паркет наменето за лепење на класичен  паркет на подлога од бетон и друга слична подлога. Изработен на база на поливинилацетна дисперизија. Лепилото е готово за примена и не се препорачува било какво додавање.

Технички карактеристики:

Вискозитет (Brookfield vr.br.7 brz.50 o/min): 190000+10000 mPas

Сува маса: 65%

% пепел: cca 38%

Специфична тежина: 1,30 g/mł

Работна температура: 20-30şC

Боја: темно бела

Упатство за употреба:

Пред употреба лепилотое потребно да се размеша и така е спремно за употреба. Лепилото се нанесува на чиста и сува подлога со забчана шпакла. На подлогата со лепак се веднаш се поставува паркет со лесно потиснување и присување. Лепилото се од кога ќе се нанесе треба да одстои 24 часа и за тоа време не се препорачува било каква дополнителна обработка на паркетот. Оптимална потрошувачка на лепилото по 1m е 1000-2000 g.

Пакување:

Лепилото се испорачува во пластична амбалажа од 1,7 i 20 kg.

Складирање:

Лепилото е подложно на смрзнување затоа е потребно да се чува во простории каде температура не е пониска од +5 C.