Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
elan-prajmer

Elakol прајмер PU

Elakol прајмер PU е еднокомпонентен полиретански предпремаз. Elakol прајмер PU е импрегнација на база на изолација и додаток.

Categories: ,

Product Description

Elakol прајмер PU е еднокомпонентен полиретански предпремаз. Elakol прајмер PU е импрегнација на база на изолација и додаток.

Технички карактеристики:

Боја: кафена

Вискозитет: (RVT ISO 2555, A1/20/20 şC): 50-100 mPas

Содржина на сува материја  (DIN 53189): 56 ± 1%

Густина: 1010 kg/mł

Потрошувачка: 0,3-0,351/m2

Време на сушење на цементирана подлога: 24 часа

Рок на употеба: 8 месеци

Намена: За импрегнација на бетонска подлога пред лепење на паркет, лепила на база на полиуретин (Elakol 2K PUR).

Упатсво за употреба:
Elakol prajmer PU пред употреба е потребно да се промеша. Се препорачува нанесување Elakol prajmera PU со четка во еден слој. После употреба алатот се пере со етилацет.
Внимание: Етил ацетатот е запалива материја.
Максимална влажност на подлогата која се импрегнира изнесува 4%.

Импрегнацијата не треба да се врши во простории со работна температура под 15 С. Како што ќе се стега импрегнацијата со воздухот, остатокот после употреба потребно е да се затвори.

Пакување: Лимена амбалажа 5 l.

Складирање: Во суви простории на температура од +5 do +30 C. Производот е осетлив на влага. Кога ќе се отвори амбалажата, содржината се препорачува да се искористи што поскоро.

Да се чува од смрзнување