Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
dufix D5

Dufix D5

Dufix D е дисперзионен лепак за тврдо дрво на база на поливинил ацататна дисперзија.

Categories: ,

Product Description

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
Изглед:хомогена маса бела боја.
Вискозитет (Brook.V6,20o/min,23 °C): 30.000 ± 10.000 mPas
Цврстина на сечење (JUS H.K8.024 TD1): min 11Mpa
Сува материја,%: min. 48
Содржина на пепел %: max 2
Ph вредност ( DIN 53785): 6,5 – 7,5
Потрошување g/m˛: 150-200
Рок на употреба 6 месеци

ПРИМЕНА
Лепакот Dufix D5 се користи во идустријата за намештај за лепење на тврдо дрво,првенствено за лепење на столици и за сите други спојувања каде има потреба од голема цврстина на залепени состави.

УПАСТВО ЗА УПОТРЕБА
Пред употреба на лепакот да се прилагоди на собна температура и да се хомогенизира со мешање.Површината на која ќе се нанесува лепакот мора да биде равна,обрусена и без маснотии.Лепакот се нанесува еднострано на претходно припремена површина. Со цел на квалитетно лепење се препорачува двострано нанесување на лепак. Времето на спојување зависи од припремениот притисок, дебелина на нанесување и работните услови. Обработка на залепените делови да се врши после 24 часа од лепењето.

НАПОМЕНА
Dufix D-3 е тестиран на институтот за хемија, технологија и металургија во Белград.Одговара на стандардот JUS H.K2021., tip 5. (извештај бр. 85/09)

ПАКУВАЊЕ ВО АМБАЛАЖА
Лепакот се испорачува во амбалажа од 0,2; 1; 5 i 20 кгр.
СКЛАДИРАЊЕ
Во добро затворена амбалажа на температура + 5 C° do +30 C° .
Да се чува од смрзнување
Лепакот не е штетен по здравје