Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
dufix D3

Dufix D3

Dufix D3 е еднокомпонентен водоотпорен лепак за дрво изработено на база од специјални винилакатни дисперзии.

Categories: ,

Product Description

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Изглед: хомогена маса бела боја.
Вискозитет (Brook.V6,20o/min,23 C°): 12.000 ± 3.000 mPas
Сува материја,%: 50 ± 1
Ph вредност ( DIN ISO 976): 2,8 – 3,6
Потрошување g/m˛: 150-200
Рок на употреба: 6 месеци

ПРИМЕНА
Се користи за лепење на внатрешна и надворешна градежна столарија, како и дрвени елементи кои се повремено или трајно изложени зголемена влага и секаде кај споевите од кои се бара голем степен на водонепропусливост.
Карактеристики на лепакот се голема брзина на спојување и сила на лепење на тврд и мек дрвен материјал и отпорност на топлина.
Квалитетот на спојувањето одговара на стандардот на DIN EN 204, група 3, како и стандардот SRPS H.K2.021, tip 3.

УПАСТВО ЗА УПОТРЕБА
Пред употреба на лепакот да се прилагоди на собна температура и да се хомогенизира со мешање.Површината на која ќе се нанесува лепакот мора да биде равна,обрусена и без маснотии.Лепакот се нанесува еднострано на претходно припремена површина. Со цел на квалитетно лепење се препорачува двострано нанесување на лепак.Најповолни услови на лепење се при влажност на дрвото од 8-12%.
Времето на спојување зависи од припремениот притисок, дебелина на нанесување и работните услови. Минимална температура на работната просторија не треба да биде под +5 C°. Обработка на залепените делови да се врши после 24 часа од лепењето.

НАПОМЕНА
Dufix D-3 е тестиран на институтот за хемија, технологија и металургија во Белград.Одговара на стандардот DIN EN 204, група 3 како и стандардот SRPS: H.K2.-TIP 3 (извештај број 83/09).

ПАКУВАЊЕ ВО АМБАЛАЖА
Лепакот се испорачува во амбалажа од 1,5, i 20 кгр..

СКЛАДИРАЊЕ
Во добро затворена амбалажа, на температураод + 5 C° do +30 C° .
Да се пази од смрзнување.
Лепакот не е штетен по здравје.