Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
dufix

Dufix 80

Лепакот Dufix 80се користи за лепење на дрво и дрвени елементи, ултрапаса, фурнири и иверици во индустријата за намештај.

Categories: ,

Product Description

Дрвна индустрија
Dufix 80 е синтетички дисперзиони лепак за лепење дрвени елементи во индустријата за намештај.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Содржина на сува маса: мин. 48%
Содржина на пепел:мах. 7%
Вискозитет:мин.8 n PaS
pH вредност: 6,5 – 7,5
Цврстина на сечење:мин. 8 Mpa
Рок на траење: 12 месеци

ПРИМЕНА

При лепење мора да се пази да од моментот на лепење до потполно сушење температурата не смее да биде пониска од +5 С°.
На дрвени елементи односно површини на кои се лепи нанесен лепак и спојување со употеба на притисок во траење од неколку часови.
Елементите кои се лепат не смеат да бидат масни ниту пак смеат да имаат влага од 8-10%.

НАПОМЕНА
Dufix D-80 е тестиран на институтот за хемија, технологија иметалургија во Белград.Одговара на стандард SRPS: H.K2.021-TIP 1 (извештај број 82/09).

НАЧИН НА ИСПОРАКА
Лепакот сеиспорачува во пакување од 0,200; 1; 20 кгр.

СКЛАДИРАЊЕ

Во добро затворени канти на температура минимална +5 C°.