Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
cool-pastel

Cool Pastel

Намена: Еколошка акрилна боја со пастелни нијанси.Се користи за ентеријери.

Product Description

• Примена и нанесување: Бојата се разредува со 10%  (0,5лит.)вода. Добро се промешува и се нанесува на сува и чиста површина која е ипрегнирана со COOL подлога.
• Нанесување: Нанесувањето се врши со молерски кратковлкнест ваљак или четка.
• Оптимална температура за работа   +10 ºC. + 25 ºC..
• Потрошување: Со 5 кгр. Cool pastel може да се премачка 25 – 30m2 во два слоја.
• Складирање:Производот е употреблив 12 месеци ако се чува на суво место во оргинална амбалажа на температура од   +5 ºC. + 25 ºC.
• Не смее да смрзне!
• Да се чува од дофат на деца.