Дараком Тетово info@darakom.com.mk 044/333-388 044/333-611
bk-pol-gold

BK-Pol Gold

Опис и примена

Дисперзирана боја изработена врз база на високо квалитетна акрилна емулзија. Отпорна е на влажно бришење, поседува одлична покривна моќ.

Product Description

Примена и нанесување

Пред употреба потребно е прво добро да се измеша масата, се разредува по потреба со 5-10%  вода. Препорачливо е разредувањето за прва рака да биде 10%, а за втора 5%. Бојата се нанесува со ваљак со кратко влакно или четка, најчесто во два слоја.

Нанесувањето на вториот слој се врши после целосно сушење на првиот слој, при нормални услови (T=+23-25 ºC, релативна влажност на воздухот =50-60 %) потребно е околу 4-6 часа.

Потребно е да се работи рамнометно и без прекин на целата ѕидна површина со што ќе се избегне неизедначеноста на нанесената боја која би настанала при нерамномерното нанесување, како и нерамномерното сушење исл.

Температурата на воздухот и подлогата на која треба да се нанесе треба да биде во опсег од  +5 ºC дo +30 ºC.